De gemeente Groningen ziet de elektrische deelscooters in de stad als experiment. Op 1 januari 2020 zal het de ruimte voor scooters in de stad evalueren. Dan zullen vergunningen verleent worden, of zullen de scooters verdwijnen.

Elektronische deelscooters zijn experiment: evaluatie op 1 januari

De gemeente Groningen heeft aangekondigd dat de nieuwe elektronische deelscooters in de stad een experiment zijn. Per 1 januari 2021 zal de gemeente gaan evalueren of GO Sharing en Felyx, die sinds kort actief zijn in de stad, een vergunning krijgen. In die evaluatie spelen de ervaringen in 2020 een belangrijke rol.

Op eigen initiatief begonnen

Opvallend is dat de gemeente aangeeft dat GO Sharing en Felyx Groningen op eigen initiatief zijn begonnen. Er zijn dus nog geen vergunningen uitgegeven. Felyx heeft 100 scooters rondrijden, GO Sharing heeft 250 deelscooters in de stad.

Het is opvallend dat de gemeente nu aangeeft dat de deelscooter aanbieders op eigen initiatief zijn begonnen. Dit omdat beide aanbieders in dezelfde maand zijn begonnen. GO Sharing Groningen begon begin mei, Felyx begon eind mei in dezelfde stad.

Mag ander duurzaam vervoer niet beconcurreren

De gemeente Groningen is met een positief gevoel begonnen aan het deelscooter experiment. De gemeente erkent dat de scooters een positieve bijdrage kunnen leveren aan een groene samenleving met duurzaam transport. Daarnaast nemen de scooters minder ruimte in dan bijvoorbeeld auto’s.

De gemeente is wel huiverig dat de scooters andere duurzame vormen van transport gaat verdringen. De gemeente ziet liever niet dat men lopen of de fiets inruilt voor een elektrische scooter. Ook let de gemeente op de verkeersveiligheid en het straatbeeld.