De gemeente Eindhoven geeft aan dat het aantal klachten over deelscooters daalt. Bewoners van de stad raken gewend aan de scooters, zien het voordeel van de scooters en parkeren beter.

Kapot of fout geparkeerd

Wie over straat loopt komt af en toe een deelscooter tegen. Vaak netjes geparkeerd, soms wat minder handig geparkeerd. Maar af en toe verschijnen er foto’s van gesloopte deelscooters, of deelscooters op moeilijk bereikbare plekken. Dat zijn vaak stille protesten van bewoners die tegen deelscooters zijn. Zo schrijft het ED over een scooter in Helmond op een plek die alleen bereikbaar is via een trap.

Deelscooters zijn voor iedereen wennen

Raymond Pouwels, directeur van GO Sharing erkent dat deelscooters voor veel mensen even wennen zijn. Voor bewoners van steden omdat ze ineens in het straatbeeld verschijnen. Vaak zijn de scooters ook opvallend gekleurd, zodat ze gemakkelijk te vinden zijn.

Maar ook voor gebruikers zijn de scooters wennen. Gebruikers wordt gevraagd op een slimme plek te parkeren, zonder wegen of trappen te blokkeren. Dat kan natuurlijk niet altijd gecontroleerd worden.

Blokkeren na drie waarschuwingen

GO Sharing doet er alles aan om ervoor te zorgen dat gebruikers netjes omgaan met de scooters. Zo worden boete’s doorgestuurd naar de gebruiker van de scooter op het moment van bekeuring. Maar ook wanneer er een klacht binnenkort van een verkeerd geparkeerde scooter, krijgt de laatste gebruiker hier digitaal een waarschuwing voor.

Na drie waarschuwingen word je account geblokkeerd. GO Sharing geeft aan dat inmiddels tientallen gebruikers geblokkeerd zijn. Vaak tonen gebruikers beterschap. Pouwels geeft aan dat gebruikers vaak niet weten dat ze verkeerd parkeren. Dan helpt de waarschuwing om het in de toekomst te voorkomen.

Gemeente Eindhoven: zien klachten en stimuleren gebruik deelscooters

Hierdoor ziet GO Sharing het aantal klachten afnemen. Ook de gemeente Eindhoven bevestigd dit. Sinds de scooters in december 2019 in Eindhoven beschikbaar zijn is het aantal meldingen afgenomen. De gemeente spreekt ook over een gewenningsperiode. Inmiddels lijkt de stad gewend aan de scooters, en stimuleert de gemeente het gebruik van de scooters zelfs

Vergunningen om teveel scooters te voorkomen

Om toch toekomstige problemen te voorkomen schakelt de gemeente Eindhoven over op een vergunningensysteem. Wie deelscooters wil verhuren in Eindhoven moet eerst een vergunning aanvragen, met een maximaal aantal scooters dat geplaatst mag worden. Zo wordt voorkomen dat de stad ineens overspoelt wordt met honderden scooters. Ook in Rotterdam wordt gewerkt met zo’n systeem. Ook is het Eindhoven al verboden om de deelscooters in het centrum te parkeren.