De helmplicht voor scooters met blauw kenteken is gestart. In een poll op Micromobiliteit.nl gaf ongeveer 75% van de gebruikers aan hierdoor minder van deelscooters gebruik te gaan maken.

Opvallend is dat Go Sharing weinig bezig leek te zijn met de plicht. Scooters kregen geen helmen en helmkoffers, terwijl Felyx en Check hier al maanden mee bezig waren.

Nu blijken de scooters met blauw kenteken in sommige steden volledig van staat, zoals in Rotterdam en en Den Haag. In Eindhoven zijn de scooters met blauw kenteken nog wel beschikbaar.

Waarom Go Sharing de scooters met blauw kenteken gedeeltelijk van straat heeft gehaald is onbekend. Of ze terugkomen is ook niet bekend. Mogelijk is het een financiële maatregel. In November trok het bedrijf zich terug uit 32 van de 45 gemeenten waarin het beschikbaar was.

Go Sharing biedt wel als enige van de deelscooter aanbieders deelfietsen aan. Mogelijk ziet het bedrijf dat als alternatief voor de deelfietsen.